HLAVNÍ

Ústní tlumočení:

– svatební obřady
– výslechy na cizinecké policii a na ministerstvu vnitra
– notářské zápisy
– obchodní schůzky
– konsekutivní a doprovodné tlumočení na konferencích, veletrzích, doprovod delegací
– workshopy, prezentace, semináře, diskuze
– tlumočení u natáčení filmů a reklam
– tlumočení a moderování na výstavách, festivalech a jiných kulturních událostech
– namluvení komentáře, trailerů, spotů a prezentačních videí
– veškeré další druhy ústního tlumočení dle domluvy

Písemné obousměrné ověřené překlady:

– osobní doklady (rodné listy, oddací listy, výpisy z RT aj.)
– vysvědčení, diplomy, potvrzení
– právní texty (smlouvy, plné moci, prohlášení, souhlasy, výpisy z OR aj.)
– texty se zaměřením na kulturní a uměleckou tématiku
– veškeré další druhy textů a dokumentů dle domluvy